TNC : DOMOV Meno:Heslo:
Posledné novinky 

Cyklotrasy a voľby starostov 2018

Cyklotrasy a voľby starostov 2018
Výstavba cyklotrás a voľby starostov, dva zdanlivo nesúvisiace termíny a predsa, všetko súvisí so všetkým a žiaľ aj v tomto prípade. Prečo „ žiaľ „? Pretože mnohí voliči si neuvedomujú, akú moc má ich voľba. Voliči na dedinách volia svojho príbuzného či známeho atď .... ŠKODA, že volič nežije viac VEDOME, viac sa nezaujíma ČO KONKRÉTNE PONÚKAJÚ JEDNOTLIVÍ KANDIDÁTI a čo nám priniesla naša minulá a predminulá voľba? Alebo skvalitnila život hlavne tomu, koho sme si zvolili a jeho rodine? To sú len témy na zamyslenie, otázky, ktoré by si vedomý volič mal položiť....aký plat vlastne má starosta (cca 2.800 eur mesačne) a čo konkrétne zaň vykonáva? Ako sa nám tu žije? Máme nejaké pekné námestíčko, kde by sme si mohli posedieť na lavičkách? Máme nejakú kaviarničku či cukráreň, kde by sa aj ženy s deťmi či babičky spolu mohli stretnúť alebo iba zafajčenú krčmu? Aj malá pizzeria by nebola špatná, veď dnešná obec môže byť podnikateľským subjektom, ako teda tá naša obec podniká? V reštaurácii či pizzerii by sa dali zamestnať ďalší ľudia z našej obce a zisk by išiel do obecnej pokladnice.. (napr. Obec Dobrá Voda má už mnoho rokov príjem aj z obecnej reštaurácie) Všeličo by tu mohlo byť, čo doposiaľ nie je . Ako sme na tom v porovnaní s inými obcami a aké by to pri šikovnom vedení mohlo byť?! Ako sa nám chodí po chodníkoch? Nebeháme ráno na vlak radšej po ceste, pretože na chodníku musíme vyhýbať stĺpom a pripomínajú skôr tankodrom ako chodník? Postaral sa nám niekto o kvalitu a frekvenciu autobusovej či vlakovej dopravy tak, aby sme neboli odkázaní iba na autodopravu, ktorá je neekologická, neekonomická a vzhľadom na zápchy aj časovo nevýhodná? Nie, akoby to nikoho netrápilo. ZOBUĎME SA! Prečo už vlastne nejazdíme po cyklotrasách, ktorým som ja osobne venoval niekoľkoročnú prácu? No pretože doposiaľ nebola politická vôľa, počínajúc politikou najvyššou, ktorá rozhoduje o použití eurofondov a končiac tou našou obecnou. Obe sú úzko prepojené. Náš nadčasový Projekt Bezpečných cyklotrás je komplexný, hotový a iba čakal na pridelenie financií od patričných orgánov, iba im to trvalo pridlho a medzitým potreboval iba predĺžiť stavebné povolenie. To bolo vyložene v kompetencii starostu (administratívne to vykonáva síce Spoločný obecný úrad v Trnave, ale ten koná na pokyn starostu ako jediného konečného zodpovedného stavebného orgánu. Pre informáciu starosta Špačiniec pán Zemko Projekt TNC Špačince predĺžil 4x. Myslíte, že náš pán starosta povolenie tiež predĺžil, keď to bolo znovu treba? Nie, naopak. Situáciu využil, hotovému a zaplatenému Projektu TNC Bohdanovce stavebné povolenie nepredĺžil a naopak rýchlo vytvoril svoj projekt, iba kratší a bez napojenia na Klčovany, Boleráz, Smolenice, čo je veľká strategická chyba, priam kľúčová z hľadiska čerpania peňazí z EÚ. Cestu viedol trocha inou trasou a to všetko len preto, aby to bolo jeho dielo a páni poslanci mu to odhlasovali, nech už vedome či z neznalosti, ale odsúhlasili vlastne dvojité financovanie tej istej veci. A na odvedenie pozornosti od tohto „ politikárčenia“ sa začali z obecného úradu šíriť dezinformácie, že som „ zbieral peniaze a tie niekam mizli“ – no to je do neba kričiace. Členský príspevok obcí bol ročne 66,39 EUR, ten zaplatilo po urgenciách v priemere 12 obcí. Takže vysoká matematika – celkový priemerný mesačný príjem združenia od obcí 66.39 eur. Tento príjem nestačil na pokrytie základných režijných nákladov napr. na platenie domény www.tnc.sk, papier, tonery do tlačiarne, internet, telefón atď. Mnohé obce neprispeli (a je jedno či nemohli alebo nechceli) na inžiniering, dokonca ani na geodetické zameranie či projektovú dokumentáciu, takže som zohnal sponzorov napríklad Patrika Matysa. Z jeho zdrojov sme uhradili geodetické zameranie a projektovú dokumentáciu TNC Františka Hečka – časť Šelpice, TNC Karpaty časť Košolná. Podarilo sa nám uspieť v Nadácii ČSOB, kde sme získali finančné zdroje, z ktorých sa zaplatila projektová dokumentácia na TNC Druhá etapa – časť Klčovany - Boleráz, aby sa cyklisti dostali po bezpečnej cyklotrase aj z bohdanovského smeru do Smoleníc. Nadácia ČSOB poskytla príspevok až oproti predloženým faktúram od dodávateľa. Takže o nejakom nejasnom financovaní nemôže byť ani reč. Obec Bohdanovce nad Trnavou svoju projektovú dokumentáciu zaplatila vo výške 333 001 SK tak, že to nazvala „sponzorské projektovej dokumentácie“, ale v podstate to bola úhrada faktúr za geodetické zameranie a stavebný projekt. Ale dávno predtým som ja na internete vyčíslil môj sponzorský dar združeniu za predchádzajúce obdobie v podobe inžinierskej činnosti apod. celkovo vo výške zhodou okolností 333.000,- SK. Táto suma nijako s cenou za projekt nesúvisela, bola to náhoda. Keby som bol vedel, že niekto zneužije podobnosť sumy na svoju volebnú kampaň, ani by som to tam neuvádzal. Totiž ľudia mi potom hovorili, že po dedine sa z obecného úradu šíri info, že ja som dar od obce prezentoval ako dar odo mňa. Opak bol ale pravdou. Sumy spolu nesúviseli a niekomu sa iba nepáčilo, že som ich neuviedol na našej stránke ako sponzora, ale v skutočnosti sponzorom neboli, oni zaplatili za geodeta a projektanta presne podľa faktúr tak ako aj obec Špačince a Boleráz. Preto to v skutočnosti nebol žiadny sponzorský dar, ale oprávnený náklad, ktorý sa v prípade čerpania eurofondov pri výstavbe cyklotrasy obci vráti, takže žiadne sponzorstvo. Aj takúto vec dokáže niekto využiť a vlastne zneužiť. Je úbohé, keď namiesto ocenenia občianskych aktivistov, si ich ohováraním funkcionári, ktorí sú platení obcou, robia nekalú politickú kampaň. Veď občan to znesie, ten má rád atrakcie a vypustenú kačicu vie pekne nafúknuť a poslať ďalej, trocha zábavy do prozaického života.....a vôbec si neuvedomuje, že na jeho naivite si niekto zbiera body v kampani do komunálnych volieb. Podobne ako s krupskou cestou. Pred 11 rokmi (r. 2007) som odovzdal starostovi riešenie na presmerovanie kamiónovej dopravy z hlavnej tzv. „ hradskej“ cesty cez obec na „družstvo“(PAPO, TT TRANS) z opačného smeru a to vybudovaním menej ako kilometer dlhej asfaltovej komunikácie z krupskej cesty na „družstvo“. Na výstavbu sa mal použiť vhodný recyklovaný materiál (napr. od spoločnosti Cestné stavby - Skanska) za cenu dopravy alebo úplne zdarma. Z viacerých dôvodov tam umiestniť rampu s kamerou a prechod s platnou kartou pre občanov obce. Mohlo to byť dávno hotové, ale prečo ? Veď ešte aj ďalšie 3 volebné obdobia sa na tom dá stavať volebná kampaň........a ľudia obdivujte starostu, čo tu všetko má ešte v pláne. TERAZ, keď sa už konečne našla politická vôľa na financovanie cyklotrás, náš na ostatné obce prepojený Projekt momentálne nemá platné stavebné povolenie VĎAKA NAŠEJ MINULEJ VOĽBE! Aj to má ešte riešenie a možnosť podpory od VÚC, ale musíme to ako občania chcieť. Lebo súčasný „starostovský“ projekt nás nespája s trasou Trnava-Smolenice, končí v poli – nemá pokračovanie do krajského mesta, ba dokonca nemá ani žiadne finančné krytie. Žiadosť o dotáciu od ZOMOT, ktorú si chce starosta nechať schváliť obecným zastupiteľstvom cez volebné moratórium, je iba predvolebná kampaň, je mu totiž dobre známe, že ZOMOT žiadne peniaze nemá. Tak ozaj na zamyslenie, komu dáme ten svoj voličský hlas. Pracujem teraz pre VÚC TTSK a s jeho podporou sa bude ako prvá stavať TNC Karpaty časť Zvončín, Cyklomagistrála PSA Peugeot Zavar a cyklolávka cez dialnicu D1. Prioritou VÚC je spojenie krajského mesta so Smolenicami cez Bohdanovce n/t., Boleráz. Obec Suchá nad Parnou dostala od VÚC TTSK dotáciu na projektovú dokumentáciu cyklotrás 15 tisíc eur. A čo naše Bohdanovce? Každý rozumný človek už vie, že zmena je nutná! Štatistický priemerný vek kandidátov na poslanca je 43 rokov a kandidátov na starostu je 42 rokov. Takže Bohdanovce majú dobre našliapnuté, ale je treba to dotiahnuť do konca, prísť k voľbám a rozhodnúť sa správne. Dať hlas tomu, kto bude väčším prínosom pre lepšie Bohdanovce.

Jozef Kozoň, občiansky aktivista


Pridané: 07.11.2018. 20:53 -

Otvorený list starostovi a poslancom Bohdanoviec nad Trnavou
Každý poslanec má právo - povinnosť zaujať stanovisko vo veci financovania starostovského projektu cyklotrasy
klik pre viac info >>>

Gratulácia k zvoleniu za ...
Gratulujem zvolenému primátorovi Trnavy P. Bročkovi a zvoleným starostkám , starostom obcí Boleráz P. Mackovčínovi, Špačince J.Zemkovi, Suchá nad Parnou M. Glončákovi , Zavar L.Sochorovi , Šúrovce Ž. Gogolovej, Zvončín K. Dudášovej, Košolná M. Halaksovi a želám veľa zdravia a sily do zveľaďovania našich obcí.
Jozef Kozoň, TTSK Odbor stratégií a projektov

Keď robia dvaja to isté výsledok môže byť opačný
Dve cesty - dva výsledky
klik pre viac info >>>

VOLIŤ alebo NEVOLIŤ?
Je náhodný záujem nových mladých ľudí o veci verejné? Je nevyhnutná zmena – výmena politikov?!
klik pre viac info >>>

Predseda TTSK podporuje bezpečné cyklotrasy
Bezpečné cyklotrasy typu TNC dostali od predsedu TTSK pána Viskupiča zelenú aj v podobe zamestnania Jozefa Kozoňa od 17. Septembra 2018 na Odbore stratégií a projektov VÚC TTSK

ZELENÁ LOKÁLKA
Zelená lokálka
klik pre viac info >>>

Voľby 2018
Výzva starostom na uverejnenie zoznamu kandidátov za poslancov a starostu obce - verejné diskusie kandidátov.(24.9.2018)
klik pre viac info >>>

Predseda TTSK pán Viskupič odporučil bezpečné cyklotrasy riešiť riaditeľovi Ing. Knapovi
Forma a obsah spolupráce týkajúcej sa projektov bezpečných cyklotrás s riaditeľom Odboru stratégií a projektov Ing. Miroslavom Knapom (VÚC TTSK) a p. Kozoňom naberá konkrétnu realizačnú podobu.

Spolitizovaný Projekt Bezpečných cyklotrás
Na pripomenutie sme z archívu (20.9.2016) vybrali
klik pre viac info >>>

Jozef VISKUPIČ, predseda TTSK?!

Áno, Jozef Viskupič je najvhodnejším kandidátom na župana Trnavského samosprávneho kraja. S podporou SaS, KDH, OĽANO má najvyššie šance stať sa jeho predsedom . Naše združenie mu ponúklo spoluprácu a podporí ho vo voľbách, ktoré budú 4. novembra 2017. Pán Viskupič vždy seriózne pracoval pre občanov SR a teraz mu dajme priestor, dajme mu svoj hlas vo voľbách, aby zveľadil TTSK (.... Trnavský okres). Jozef Kozoň

„Sme presvedčení, že samospráva sa dá riadiť lepšie, čestnejšie a odbornejšie. Naše spojenectvo a spolupráca v župných voľbách sú hlavne o tom, že chceme ľuďom ukázať alternatívu slušných ľudí, ktorých nespájajú teplé fleky ani kšefty. Spája nás úprimná snaha meniť Slovensko k lepšiemu,“ povedala poslankyňa za OĽaNO Veronika Remišová.

Stretnutie
Na pôde VÚC vo štvrtok 7.6.2018 bol predseda TTSK pán Viskupič oboznámený pánom Kozoňom s Projektom Bezpečných cyklotrás. Mnoho krát sa s neskrývaním údivom pýtal, prečo sa nerealizovala aspoň niektorá časť. ..... ponechal si časť realizačného projektu s tým, že ho posunie na riešenie p. Knapovi , riaditeľovi sekcie pre IROP TTSK.
Budeme Vás informovať .

Záštita predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej nad projektom TNC - list predsedníčky vlády SR  z 31.8.2010 císlo 10545/2010/KPV
Záštita nad TNC - Iveta Radičová 31.8.2010


ZAINTERESOVANÉ OBCE
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ - TSK
OBEC TRSTÍN - Oficiálne stránky obce
BOHDANOVCE NAD TRNAVOU - Stránky obce
ŠPAČINCE - Info na obec.info
ŠELPICE - Oficiálne stránky obce
SUCHÁ NAD PARNOU - Oficiálne stránky obce
DOLNÁ KRUPÁ - Oficiálne stránky obce
BOLERÁZ - Info na obec.info
BÍŇOVCE - Info na e-obce.sk
SMOLENICE - Oficiálne stránky obce
HORNÉ OREŠANY - Neoficiálne stránky obce
HRNČIAROVCE nad PARNOU - Oficiálne stránky
DOLNÉ OREŠANY - Oficiálne stránky obce
BOROVÁ - Oficiálne stránky obce
DLHÁ - Info na obec.info
KOŠOLNÁ - Oficiálne stránky obce
ZVONČÍN - Oficiálne stránky obce
PUSTÉ ÚĽANY - Oficiálne stránky obce
VEĽKÝ GROB - Oficiálne stránky obce
ZAVAR - Oficiálne stránky obce
ZELENEČ - Oficiálne stránky obce
DOBRÁ VODA - Oficiálne stránky obce
SLÁDKOVIČOVO - Oficiálne stránky mesta
VODERADY - Oficiálne stránky obce
MALÁ MAČA - Oficiálne stránky obce
viac informácii nájdete tu
HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI
TT - TRANS, s.r.o - Bohdaovce nad Trnavou 405
Ing.Janko HUREK -
viac informácii nájdete tu
REKLAMNÍ PARTNERI
REALTECH TRADE s.r.o. - Mgr. Patrik MATYS
Štrkopiesky HRUBÁ BORŠA, s.r.o., -
AIR CARPATIA - Letecká škola
OBORIL - SERVIS HASIACICH ZARIADENÍ
viac informácii nájdete tu
SPONZORI INŽINIERSKEJ ČINNOSTI TNC
Jozef Kozoň - dar - 333 000 Sk
Obec Zvončín - dotácia - 18 000 Sk
Obec Horné Orešany - dotácia - 18 000 Sk
Obec Suchá nad Parnou - dotácia - 18 000 Sk
Obec Zeleneč - Dotácia 597,49 EUR
Obec Špačince - Dotácia 1.195 EUR
viac informácii nájdete tu
SPONZORI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Obec Bohdanovce nad Trnavou - dotácia - 333.001 Sk
viac informácii nájdete tu
ŠPORTOVÍ PARTNERI
KARATE KLUB SLOVŠPORT TRNAVA -
CBŠ Kickbox Trnava - D.Královič, A.Mičianik
BICYGLO TRNAVA - cykloklub
viac informácii nájdete tu
SYMPATIZANTI
AY PRODUCTIONS - Informačné systémy
MESTO TRNAVA - Oficálne stránky mesta
viac informácii nájdete tu
MEDIÁLNI PARTNERI
TRNAVSKO - regionpress
viac informácii nájdete tu
Info e-mailom
Chceš informácie o dianí okolo TNC na tvoj e-mail? Napíš ho tu a odošli!.
Adobe Acrobat Reader
Pre prezeranie PDF dokumentov potrebujete mať nainštalovaný Acobe Acrobat Reader, ten si možete stiahnuť tu!

Trnava Tourism