TNC : O nás Meno:Heslo:
Občianske združenie TNC (ďalej len OZ TNC) je organizácia otvorená každému, kto súhlasí s cieľmi, stanovami OZ TNC a chce aj aktívne pracovať. OZ TNC patrí do tzv. tretieho sektora, ktorému dáva Európska únia zelenú.
Sme neziskovou mimovládnou organizáciou, ktorá sa aktívne podiela na propagácii a sociálnom rozvoji Trnavského samosprávneho kraja.
Zakladajúcim členom a následne predsedom OZ TNC je Jozef Kozoň, ktorý združenie vedie a má podpisové právo. Vedenie je päťčlenné, má dvoch podpredsedov, tajomníka a ekonóma.
Členmi združenia sú obce Trnavského okresu, (ktoré prostredníctvom združenia môžu uspokojovať potreby svojej obce), záujmové organizácie, hasičské zbory, športové organizácie, živnostníci, právnické osoby a občania, ktorí pociťujú nedostatočnosť v sociálnej oblasti.
Momentálne najaktuálnejšou oblasťou našej činnosti je oblasť oddychovo relaxačná. Konkrétne tvorba realizačného projektu I. etapy Trnavskej náučnej cyklotrasy. K tomu zákonite patria športové aktivity a podporné - propagačné akcie napríklad hudobné festivaly.
V riešení je aj realizácia hospicov v Bohdanovciach a Dolných Orešanoch.

...mimo iné sa musí vyriešiť....

V rokoch 2007-2013 môže Slovensko vyčerpať až 11 miliárd eur, čo je cca 370 miliárd Sk. ( na ilustráciu len toľko, že na dva hospice a cyklotrasy v Trnavskom okrese je potrebné cca jednu miliardu Sk)
O čo ide?! Slovensko nemá schválený Národný strategický referenčný rámec. Smutné je, že medzi vládou a regiónmi (VÚC-kami) sú nezhody v tom, kto má rozhodovať o využívaní europeňazí.
V Poľsku sú pri využívaní eurofondov riadiacimi orgánmi regióny-obdoba našich samosprávnych krajov. Podpredseda Výboru Európskeho parlamentu pre regionálnu politiku Jan Olbrycht z Poľska koncom júna tohto roku upozornil, že vláda a regióny by nemali navzájom bojovať o financie z fondov EÚ, ale mali by sa sústrediť na spoluprácu pri príprave projektov, ktoré pomôžu odstraňovať regionálne rozdiely.
Tu sa ponúka otázka: kto by mal rozhodovať o prideľovaní eurofondov ? Vláda alebo regióny?! Kto je bližšie k samosprávam, ktoré vedia čo im chýba?! Nechceme Vám natískať odpoveď, chceme len najlepší výsledok pre Slovensko.
Vláda by mala finančne pomôcť obciam pri spolu financovaní projektov (obce majú hradiť 5% nákladov z investície). Tu tiež vyvíjame aktivity a oslovujeme poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Pozývame ich na stretnutia s občanmi ( napr. Deň Zeme alebo Svetový deň životného prostredia a na blížiaci sa augustový LeTFesT) a vysvetľujeme, že garantom rozvoja a budovania cyklotrás by mal byť vyšší územný celok. Naša iniciatíva zdola - nahor smeruje k tomu, aby nám poslanci pomohli realizovať naše aktivity tým, že nám pomôžu čerpať dotácie z finančných zdrojov štátu, z fondov EÚ, finančných zdrojov VÚC-ky .
Jednoducho: Obce ktoré "zaspia" a nebudú realizovať svoje projekty z prostriedkov EÚ prídu o "sponzora" ktorý je ochotný zaplatiť 95 % z nákladov konkrétnej investície!

Eurofondy: oficiálna bodka za NSRR po 8 mesiacoch


Stanovy Občianskeho združenia TNC [html] [pdf]