TNC : Pracovné dokumnety : Pracovné dokumenty Meno:Heslo:
Význam stratégie a informácie o programe LEADER
vyznam_strategieTNC.pdf  (40,01 kB)
ZmluvaOvypozickeTNCcastSpacince.pdf  (1,37 MB)
ZastitaNadTNC-R.Fico.pdf  (87,53 kB)
Zápisnica z pracovného stretnutia OZ TNC a Mesto TRANVA
ZapisZpracOZ_TNCmestoTRNAVA.pdf  (121,95 kB)
Stanovy ZMO, OZ TNC.pdf  (6,09 MB)
List_Z.SimonoviMin.Podohospodarstva.pdf  (734,76 kB)
Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov partnerstva OZ TNc
ZvysovanieKvalityLudskychZdrojovPartnerstvaOZTNC.pdf  (267,31 kB)
Záštita predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej nad projektom TNC
Zastita_predsednicky_vladySR_Ivety_Radicovej_nad_TNC.pdf  (68,05 kB)
ZapisnicaValne20080512.pdf  (739,69 kB)
TrnavaDNES.pdf  (563,06 kB)
SWOT_analyza_uzemia.pdf  (964,15 kB)
ListOdJahnatka-VyzvaVDruhomPolroku2012.pdf  (301,55 kB)
Zoznam-vyska_nakladovTNC-2011,2012,2013.pdf  (512,6 kB)
ZastitaPresedaTTSKp.T.Miku  (162,57 kB)
ZapisnicaUznesenie2011.pdf  (822,12 kB)
TNC - NÁVRH I. ETAPY - Správa
TNC_sprava.pdf  (131,46 kB)
PeticiaObceZaTNCBezpecneCykloPreVsetkych.pdf  (692,99 kB)
Dotácia Trnavskej náučnej cyklotrasy TTSK
Dotacia_Trnavskej_naucnej_cyklotrasy_TTSK.pdf  (322,21 kB)